به نام خدا

Fatal Error
Welcome To Fatal Error Weblog

  شبکه تلفن همراه

مختصری درباره شبکه تلفن همراه

شکل یافته سیستم تلفن که ارتباطات را در هر نقطه ای فارغ از کابل کشیهای سیستم تلفن عمومی میسر می سازد شبکه تلفن همراه است . در این قسمت به بررسی این شبکه می پردازیم.

تلفنهای غیر ثابت به دو رده تقسیم می شوند: تلفنهای بی سیم و تلفن همراه که به آن تلفن سلولی هم گفته می شود. تلفن بی سیم کاربرد شبکه ای نداشته و ما نیز به آن نخواهیم پرداخت و فقط مختصری با شبکه تلفن همراه آشنا می شویم.

تلفنهای همراه در مسیر تکامل خود سه نسل را به خود دیده اند:

صدای آنالوگ

صدای دیجیتال

صدای دیجیتال و داده

اولین شبکه تلفن همراه در ایالات متحده و توسط شرکت AT&T ساخته شد . که در نتیجه در تمام کشور یک سیستم یکپارچه تلفن همراه آنالوگ بوجود آمد . اما در اروپا به دلیل اینکه هر کشوری شبکه خاص خود را داشت این کار با مشکلات فراوان همراه بود .اما با ظهور تلفن همراه دیجیتال اروپائیها بر سر یک استاندارد واحد به نام GSM به توافق رسیدند اما در ایالات متحده به دلیل عدم د خالت دولت در تدوین استاندارد سیستمهای مختلف بوجود آمد که هیچیک با دیگری سازگار نیست.

اما دلایل دیگری هم در توفیق تلفن همراه در اروپا نسبت به آمریکا دخیل است . یکی از این دلایل آن است که در آمریکا شماره های تلفن همراه دارای کد خاصی نبوده و مانند تلفنهای ثابت می باشند. همچنین در اروپا وجود تلفنهای همراه از پیش پرداخت شده باعث رونق این تکنولوژی در این قاره شده است.

اکنون اجازه دهید با ساختار شبکه های تلفن همراه مختصری آشنا شویم. در تمام سیستمهای تلفن همراه، یک منطقه جغرافیایی به تعدادی سلول تقسیم می شود . هر سلو ل 10 تا 20 کیلومترقطر دارد . هرسلول دارای تعدادی فرکانس است که با فرکانس سلولهای همسایه متفاوت است . وقتی در یک منطقه تعداد کاربران افزایش می یابد هر سلول به تعدادی سلول کوچکتر تقسیم می شود تا از فرکانسها به دفعات بیشتری استفاده کرد.

سیستم تلفن همراه

 

سیستم تلفن همراه

 

هر تلفن همراه در هر لحظه در یک سلول قرار دارد . وقتی این تلفن از سلولی که در آن قرار دارد خارج می شود ایستگاه مرکزی متوجه ضعیف شدن سیگنال آن شده و از سلولهای مجاور میزان توان سیگنال دریافتی این تلفن را می پرسد و کنترل این تلفن را تحویل سلولی که بیشترین توان را اطلاع داده می دهد. همچنین به تلفن همراه نیز گفته می شود تا فرکانس خود را با سلول جدید هماهنگ کند . این فرآیند که حدود 300 میلی ثانیه طول می کشد به پاس کاری معروف است.

پاس کاری به دو روش انجام می شود: درپاس کاری نرم تلفن همراه قبل از اینکه با ایستگاه قدیم قطع ارتباط کند به ایستگاه جدید متصل می شود که در این روش ارتباط کاربر بهیچوجه قطع نمی گردد. تلفنهای نسل اول و دوم فاقد این تکنولوژی هست ند چون نمی توانند در آن واحد خود را روی دو فرکانس مختلف دو سلول مجاور تنظیم کنند.

اما در پاس کاری سخت اتصال با ایستگاه جدید قبل از قطع اتصال با ایستگاه قدیم میسر نیست و اگر ایستگاه جدید به هر دلیلی نتواند تلفن همراه را تحویل بگیرد ارتباط کاربر قطع خواهد شد. این روش مخصوص تلفنهای نسل اول و دوم است.

تگ های این مطلب :mobile network
و تگ های این مطلب :شبکه تلفن همراه
نویسنده : Fatal Error | ساعت ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
پيام هاي ديگران () | لینک ثابت